Заседания на ОбС 2019-2023

Дата на публикуване: 12.11.2019 15:21

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет - Долна Митрополия могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето.

Протокол № 47 от 25.11.2022 г.
Протокол № 46 от 28.10.2022 г. 
Протокол № 45 от 30.09.2022 г. 
Протокол № 44 от 31.08.2022 г.
 
Протокол № 43 от 29.07.2022 г.
 
Протокол № 42 от 30.06.2022 г
Протокол № 41 от 26.05.2022 г
Протокол № 40 от 16.05.2022 г
Протокол № 39 от 26.04.2022 г
Протокол № 38 от 31.03.2022 г
Протокол № 37 от 16.03.2022 г
Протокол № 36 от 28.02.2022 г
Протокол № 35 от 31.01.2022 г
Протокол № 34 от 31.12.2021 г
Протокол № 33 от 30.11.2021 г
Протокол № 32 от 26.10.2021 г
Протокол № 31 от 28.09.2021 г
Протокол № 30 от 31.08.2021 г
Протокол № 29 от 10.08.2021 г
Протокол № 28 от 28.07.2021 г
Протокол № 27 от 06.07.2021 г
Протокол № 26 от 30.06.2021 г
Протокол № 25 от 27.05.2021 г
Протокол № 24 от 29.04.2021 г
Протокол № 23 от 14.04.2021 г
Протокол № 22 от 31.03.2021 г
Протокол № 21 от 26.02.2021 г
Протокол № 20 от 05.02.2021 г
Протокол № 19 от 28.01.2021 г.
Протокол № 18 от 30.12.2020 г.
Протокол № 17 от 26.11.2020 г.
Протокол № 16 от 13.11.2020 г.
Протокол № 15 от 30.10.2020 г.
Протокол № 14 от 30.09.2020 г.
Протокол № 13 от 28.08.2020 г.
Протокол № 12 от 30.07.2020 г.
Протокол № 11 от 30.06.2020 г.

Протокол № 10 от 28.05.2020 г.
Протокол № 9 от 30.04.2020 г.
Протокол № 8 от 27.03.2020 г.
Протокол № 7 от 19.03.2020 г.
Протокол № 6 от 26.02.2020 г.
Протокол № 5 от 13.02.2020 г.
Протокол № 4 от 30.01.2020 г.
Протокол № 3 от 20.12.2019 г.
Протокол № 2 от 09.12.2019 г.
Протокол № 1 от 08.11.2019 г.

Наименование Брой тегления
Протокол №47.pdf 3 Изтегли документ с име "Протокол №47.pdf"
Протокол №46.pdf 26 Изтегли документ с име "Протокол №46.pdf"
Протокол №45.pdf 37 Изтегли документ с име "Протокол №45.pdf"
Протокол №44.pdf 98 Изтегли документ с име "Протокол №44.pdf"
Протокол №43.pdf 173 Изтегли документ с име "Протокол №43.pdf"
Протокол №42.pdf 193 Изтегли документ с име "Протокол №42.pdf"
протокол 40.pdf 281 Изтегли документ с име "протокол 40.pdf"
Протокол 41.pdf 265 Изтегли документ с име "Протокол 41.pdf"
Protokol17.pdf 373 Изтегли документ с име "Protokol17.pdf"
Протокол №20.pdf 402 Изтегли документ с име "Протокол №20.pdf"
Протокол №21.pdf 455 Изтегли документ с име "Протокол №21.pdf"
Протокол №18.pdf 454 Изтегли документ с име "Протокол №18.pdf"
Протокол 19.pdf 386 Изтегли документ с име "Протокол 19.pdf"
Protokol 16.pdf 354 Изтегли документ с име "Protokol 16.pdf"
Протокол 34 от 31.12.2021 г..pdf 367 Изтегли документ с име "Протокол 34 от 31.12.2021 г..pdf"
Протокол 35.pdf 398 Изтегли документ с име "Протокол 35.pdf"
Протокол №22.pdf 334 Изтегли документ с име "Протокол №22.pdf"
Протокол №28.pdf 362 Изтегли документ с име "Протокол №28.pdf"
Протокол №24.pdf 369 Изтегли документ с име "Протокол №24.pdf"
Протокол №31.pdf 411 Изтегли документ с име "Протокол №31.pdf"
Протокол №32.pdf 381 Изтегли документ с име "Протокол №32.pdf"
Протокол 38-31032022.pdf 355 Изтегли документ с име "Протокол 38-31032022.pdf"
Протокол №25.pdf 364 Изтегли документ с име "Протокол №25.pdf"
Протокол №33.pdf 393 Изтегли документ с име "Протокол №33.pdf"
Протокол 36-28022022.pdf 305 Изтегли документ с име "Протокол 36-28022022.pdf"
Протокол №14.pdf 295 Изтегли документ с име "Протокол №14.pdf"
Протокол №39.pdf 344 Изтегли документ с име "Протокол №39.pdf"
Протокол 37.pdf 347 Изтегли документ с име "Протокол 37.pdf"
Протокол №15.pdf 286 Изтегли документ с име "Протокол №15.pdf"
Протокол №23.pdf 359 Изтегли документ с име "Протокол №23.pdf"
Протокол №30.pdf 359 Изтегли документ с име "Протокол №30.pdf"
Протокол №13.pdf 325 Изтегли документ с име "Протокол №13.pdf"
Протокол №12.pdf 329 Изтегли документ с име "Протокол №12.pdf"
Протокол№29.pdf 494 Изтегли документ с име "Протокол№29.pdf"
ПРОТОКОЛ 27.pdf 424 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 27.pdf"
Protokol 26.pdf 518 Изтегли документ с име "Protokol 26.pdf"

Търсене