Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на ЗСУ

Дата на публикуване: 29.01.2021 09:56

 

ИНФОРМАЦИЯ за проведено обучение на тема "  Оказване на първа помощ" на служителите на ССУ "Асистентска подкрепа" община Долна Митрополия

ИНФОРМАЦИЯЗА ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ЗА 2022 Г.

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АВГУСТ  2022  Г.


СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАЙ 2022

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. АПРИЛ 2022

 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  В. КРАЯ НА М. МАРТ 2022

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.

 

Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 24.02.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУ „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“
 

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“  ЗА 2021 Г.

 
Резултати от извършен подбор и избрани за назначаване кандидати

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“. - 20.04.2021г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ - 09.03.2021г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ПОДБОР И ИЗБРАНИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КАНИДИДАТИ за социални асистенти за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Декларация - приложение 2
Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”


 

Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ - ПОТРЕБИТЕЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АСИСТЕНТИ

 


Наименование Брой тегления
Инфо обуч.31.10.22.pdf 9 Изтегли документ с име "Инфо обуч.31.10.22.pdf"
Информация ССУ 2022.pdf 12 Изтегли документ с име "Информация ССУ 2022.pdf"
м.август 2022 г..pdf 23 Изтегли документ с име "м.август 2022 г..pdf"
м. май 2022 г..pdf 178 Изтегли документ с име "м. май 2022 г..pdf"
м. април2022 г..pdf 191 Изтегли документ с име "м. април2022 г..pdf"
Списък потребители м. март2022 г..pdf 208 Изтегли документ с име "Списък потребители м. март2022 г..pdf"
Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf 196 Изтегли документ с име "Протокол от 03.2022 –за сайта.pdf"
Протокол от 24.02.2022.pdf 254 Изтегли документ с име "Протокол от 24.02.2022.pdf"
Информация за СУ АП.pdf 240 Изтегли документ с име "Информация за СУ АП.pdf"
Списък на потребителите 2021.pdf 247 Изтегли документ с име "Списък на потребителите 2021.pdf"
Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf 200 Изтегли документ с име "Протокол от 26.01.2022 –за сайта.pdf"
декларация ДСП.docx 191 Изтегли документ с име "декларация ДСП.docx"
Дек. до ДСП.pdf 195 Изтегли документ с име "Дек. до ДСП.pdf"
Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx 240 Изтегли документ с име "Pr- 1-zaqvlenie - deklaracia potrebiteli – DM – Копие.docx"
Списък на потребителите.pdf 270 Изтегли документ с име "Списък на потребителите.pdf"
подбор СА 20.04.2021.pdf 317 Изтегли документ с име "подбор СА 20.04.2021.pdf"
подбор СА 09.03.2021.pdf 331 Изтегли документ с име "подбор СА 09.03.2021.pdf"
списък потребители 01.05.2021.pdf 252 Изтегли документ с име "списък потребители 01.05.2021.pdf"
Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf 318 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа -одобрени потребители.pdf"
Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf 358 Изтегли документ с име "Асистентска подкрепа - одобрени СА.pdf"
Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx 397 Изтегли документ с име "Pr- 4- obqva-potrebiteli _ DM.docx"

Търсене