Справки МДТ

Дата на публикуване: 23.01.2014 07:33

Проверка на задължения


Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на Община Долна Митрополия


  1. Данък недвижими имоти /ДНИ/

ДНИ за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и фирми – 2 промила

 

  1. Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин:

-  при възмездно придобиване на имущество – 2.9%

-  при дарение на имущество между братя и сестри – 0.6%

-  при дарение на имущество извън горните случаи – 6%

 

  1. Данък върху превозните средства за леки автомобили

    Съобразно мощността на двигателя

    до 55 кw включително – 0.34лв за 1 кw

    над 55 кw до 74кw включително – 0.54 лв

    над 74 кw до 110 кw включително – 1.10 лв

    над 110 кw до 150 кw включително – 1.40 лв

    над 150 кw до 245 кw включително – 1.60 лв

    над 245 кw – 2.10 лв за 1 кw

    Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила

    без екологична категория – 1.2

    Евро 1                                    1.2

    Евро 2                                    1.2

    Евро 3                                    1.0

    Евро 4                                    0.8

    Евро 5                                    0.6

    Евро 6  и ЕЕV                       0.4

    Коефициент за възраст на автомобила/година на производство/

    Над 20 години – 1.1

    15-20 години    - 1

    10-15 години    -  1.3

      5- 10 години   -  1.5

      0-5 години      -  2.3

 

  1. Такса битови отпадъци

     За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на фирми – 6 промила

     За нежилищни имоти на фирми – 9 промила

     Цена на кофа за смет 240 лт – 313 лв годишно

     Цена на контейнер 1.1 куб.м. – 1106 лв годишно