Вакантни длъжности


05.12.2022
ВВВУ ,,Георги Бенковски“ обявява РАНЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ 2023/2024  За учебната 2023/2024 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранен прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. до 01.02.2023г. 08:30- 16:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти   Военни окръжия, ВВВУ „Г. Бенковски“ 03.02.2023г. 09:00- 11:30 ч. Конкурсен...



19.09.2022
1.Със заповед № РД-356/15.08.2022г. на командира но Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 03.10.2022 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа...

19.09.2022
1.Със заповед № РД-356/15.08.2022г. на командира но Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част- военно формирование 54800-гр.София. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 03.10.2022 г. 3.Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа...

19.09.2022
1.Разкрита е процедура по обявяване на длъжности за матроси, във ВВМУ. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до началника на ВВМУ, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 14.10.2022г.   За информация, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия – офис за военен отчет. На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.   тел. за контакти – 0888 799 472

Търсене