Комисии

Дата на публикуване: 14.01.2014 22:00

Комисии в Общински съвет - Долна Митрополия 

 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика:
Председател:          Ивалин Цолов


Зам.председател:    Николай Желев
Членове:                  Диана Атанасова Ботева-Танева

                                 Злати Тодоров

                                 Иван Русанов

                                  

 

ПК по образование, култура, социални дейности,здравеопазване,етнически и демографски проблеми,мл.и спортни дейности.

Председател:           Кирил Фурнигов


Зам.председател:     Пламен Чуканов
Членове:                   Георги Гинчев
                                  Мартин Аспарухов  

                                  Светла Илиева 

 

ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права и борба с корупцията:
Председател:           Мирослав Траянов


Зам.председател:    Кирил Фурнигов
Членове:                  Бисер Атанасов
                                  Емил Тодоров
                                  Мартин Аспарухов

ПК по инвестиционна политика, международно сътрудничество, еврофондове:
Председател:           Юри Ненчев


Зам.председател:     Пламен Чуканов 

Членове:                   Бисер Атанасов
                                  Иван Русанов

                                  Емил Тодоров 

ПК по околна среда, селско, горско и водно стопанство:
Председател:        Славей Първанов 

 

Зам.председател:  Ивалин Цолов
Членове:                Валентина Вълкова

                               Светла Илиева

                               Георги Гинчев

 

      

 

ПК по общинска собственост, стопанска политика и устройство на територията:
Председател:         Николай Желев

 

Зам.председател:  Славей Първанов

Членове:                Валентина Вълкова

                               Злати Тодоров

                               Юри Ненчев

 


Търсене