Заместник-кметове

Дата на публикуване: 15.01.2014 08:42
  1. Десислава Манова - секретар
Телефон: 0879124951

  1. Цецо Андрейски – заместник-кмет с ресор „Обща администрация“.

Телефон: 065522082

 

  1. Георги Йончев – заместник-кмет с ресор „Специализирана администрация“
Телефон 065522081

  1. Заместник-кметове - Текуща страница
  2. Отчети
  3. Структура
  4. Кмет

Търсене