Нормативни документи

Дата на публикуване: 14.01.2014 22:00

Вътрешни правила за прилагане на кодекса за поведение на служителите в общинска администрация Долна Митрополия и предприемане на мерки при констатиране на нарушения 

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в общинска администрация Долна Митрополия


Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конкфликт на интереси


Политика за защита на личните данни в община Долна Митрополия


 Вътрешни правила за обработване, съхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сградата на Община Долна Митрополия и видеонаблюдение на обществени места на територията на община Долна Митрополия


Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминални устройства на Административни услуги в Община Долна Митрополия

 

Вътрешни-правила за организация на административното обслужване в Община Долна Митрополия

 

Инструкция относно обработването на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в общинска администрация Долна Митрополия

Устройствен правилник на общинска администрация община Долна Митрополия

Харта на клиента

Кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация Долна Митрополия

Правилник за вътрешния трудов ред на Община Долна Митрополия

Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и юридически лица

Инструкция за документооборота и информационно - деловодната дейност в общинска администрация гр. Долна Митрополия


Наименование Брой тегления
вътрешни правила адм.обслужване 2022.pdf 224 Изтегли документ с име "вътрешни правила адм.обслужване 2022.pdf"
ВП прилагане кодекса за поведение на сл. в общ. админ. ДМ.pdf 346 Изтегли документ с име "ВП прилагане кодекса за поведение на сл. в общ. админ. ДМ.pdf"
  1. Нормативни документи - Текуща страница
  2. Проект на нормативни документи

Търсене