Държавна и местна дейности

Дата на публикуване: 14.01.2014 22:00


Разпределение на средства училища и детски градини 2022 г

Разпределение на средства училища и детски градини 2021 г


Разпределение на средства училища и детски градини - 2020 година

Разпределение на средства училища и детски градини 2019

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА - 2018 година ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА - 2018 година УЧИЛИЩА

 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА:

Заповед за утвърждаване на формули и правила за разпределение средства между училища и детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет - 2022 г.

Заповед за утвърждаване на формули и правила за разпределение средства между училища и детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет - 2021 г.

Заповед за утвърждаване на формули и правила за разпределение средства между училища и детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет - 2020 г.

Заповед за утвърждаване на формули и правила за разпределение средства между училища и детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет - 2019 г.

Заповед за утвърждаване на формули и правила за разпределение средства между училища и детски градини, второстепенни разпоредители с бюджет - 2018 г.

Заповед за утвърждаване на формули - 2017 г.

Правила за разпределение на средства - 2017 г.

Разпределение на средства - 2017 г.

Утвърден бюджет за 2016 година и отчет за изпълнение на второто тримесечие на 2016 г. на ОУ "Христо Ботев" с. Комарево

Утвърден бюджет за 2016 година и отчет за изпълнение на първо тримесечие на 2016 г. на ОУ "Христо Ботев" с. Комарево

Заповед за утвърждаване на формули - 2016 г.

Разпределение на средства - 2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г. на ОДЗ "Незабравка" с. Горна Митрополия

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г на ОУ "Хр. Ботев" с. Комарево


Тримесечен отчет към 30.06.2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Комарево

Тримесечен отчет към 30.06.2015г. на ОДЗ "Незабравка" - с.Горна Митрополия

Тримесечен отчет към 30.06.2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Комарево

Тримесечен отчет към 31.03.2015г. на ОДЗ "Незабравка" - с.Горна Митрополия


Тримесечен отчет към 31.03.2015г. на ОУ "Христо Ботев" - с.Комарево


Заповед за утвърждаване на формули - 2015г.


Разпределение на средства - 2015г.

Тримесечен отчет към 01.01.2015г. на ОУ "Христо Ботев" - с.Комарево

Тримесечен отчет към 01.10.2014г. на ОУ "Христо Ботев" - с.Комарево

Тримесечен отчет към 30.06.2014г. на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Горна Митрополия

Тримесечен отчет към 01.07.2014г. на ОУ "Христо Ботев" - с.Комарево

Тримесечен отчет към 31.03.2014г. на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Горна Митрополия

Тримесечен отчет към 31.03.2014г. на ОУ "Христо Ботев" - с.Комарево

Бюджет на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Горна Митрополия за 2014-та година
Заповед за утвърждаване на формули - 2014г.

Разпределение на средства - 2014г.

  1. Държавна и местна дейности - Текуща страница
  2. Сметка за местни данъци и такси

Търсене