Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
29.05.2023
Традиционният празник на село Победа, община Долна Митрополия беше отбелязан с много танци,песни, слънце и добро настроение. За осемнадесета година поред, Кметството и НЧ”Зора-1990г.” организираха съвместно празничен концерт, в последната събота на месец май, на лятната естрада на площад Победа. Тази година празника се провежда под мотото  НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО!          Във този дух, водещи на събитието и участниците в празничния концерт бяха...

29.05.2023
             В навечерието на най –светлия празник 24-ти май-празник на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука писменост и култура в НЧ“Неофит Рилски-1872“-гр.Тръстеник Детски самодеен театрален състав“Луди млади“се представи   премиерно с постановката „Вражалец“от Ст.Л.Костов .Младите театрали взривиха публиката със смях, емоции и великолепна игра.

25.05.2023
Уважаеми госпожи и господа, ДКЦ „Свети Панталеймон“ гр. Плевен отваря лекарски кабинет на територията на Медицински център 1 – Долна Митрополия. Кабинетът се намира на 2-ри етаж на сградата (в съседство с кабинета на д-р Нели Стефанова). Лекарите ще работят по график, на следните телефонни номера 064 642020; 0878153599 можете предварително да запишете часове за преглед. График

23.05.2023
Напред! Науката е слънце!         В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и книжнина, в НЧ „Зора-1990г.”село Победа, се проведе празничен концерт, посветен на Кирил и Методий,словото, учителите. Гости на събитието бяха бивши учители, Кмета на с.Победа Даниела Александрова, културни дейци и жители на село Победа. В празничната програма взеха участие ученици - възпитаници на Читалището. Те изпълниха песни и стихове, възхваляващи делото...

23.05.2023
За 19 – ти пореден път на 19 и 20 май 2023се проведе Националното Астро парти на красивият бряг на река Дунав при с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен. Проявата е под патронажа на Министъра на образованието и науката и кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска и с финансовата подкрепа на Фондация Еврика. Организатори: Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата,...


19.05.2023
В изпълнение на Решение № 754/27.04.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-244/18.05.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №1 с площ 10.00 кв.м., част от...

19.05.2023
В изпълнение на Решение № 753 от 27.04.2023 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-243/18.05.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Помещение, с обща площ 9.00...

19.05.2023
В изпълнение на Решение № 756 от 27.04.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-245/18.05.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 530 кв.м., представляващ УПИ VIII, кв.13 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 295...

24.04.2023
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 677 от 23.12.2023 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-205 от 21.04.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана...

30.01.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-42/25.01.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща нежилищно помещение с площ 10,00 кв.м., разположено в източната част на ІІ-ри етаж от сградата на НЧ „Димитър Благоев - 1926“, находяща...

30.01.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 665 от 25.11.2022. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-14от 13.01.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 3100 кв.м., ведно с построената в същия масивна едноетажна нежилищна...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.