Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
19.04.2024
На 19 април 2024г. по покана на НЧ „Зора-1990 г.“, авторката Геновева Диманова гостува в село Победа. На литературната среща, сред местните читатели и почитатели бяха Даниела Александрова - Кмет на село Победа, Теодора Димитрова  - Секретар на НЧ “Наука” с.Комарево   Геновева Диманова е родена през 1962 г. в Провадия. В Тополовград заживява двадесет години по-късно заедно с родителите си по 22 ПМС /За районите на Странджа и...

02.04.2024
На 2 април - Международният ден на детската книга, библиотеката при Народно читалище „Зора-1990“ село Победа бе домакин на детско утро „Слушай, мили Мечо“. Библиотекаря запозна децата от първи до четвърти клас с празника, който се отбелязва в цял свят и има над половин вековна история. Празникът се отбелязва от 1967 г. и съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, който е...


27.03.2024
На 25.03.2024 г. община Долна Митрополия подписа с Министерство на труда и социалната политика допълнително споразумение към договор BG05SFPR002-2.001-0140-C01, , с което дейностите по проекта продължават. Съгласно подписаното допълнително споразумение проекта ще бъде удължен с още 6 месеца, до 14.10.2024 г. включително. Финансирането на проекта  става в размер на 1 170 217,74 лв. – в т.ч. 994 685.08 лв финансиране от ЕСФ и 175 532.66 национално финансиране, в т.ч. размера на...

27.03.2024
              Община Долна Митрополия уведомява всички данъкоплатци, че от 27.03.2024г стартира нова услуга за плащане на местни данъци и такси: ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ/плащане по интернет/ . От всички точки на света може да се заплащат задълженията към Общината. С услугата се работи както следва:              Отваряте интернет страницата на Община Долна Митрополия: https://www.dolnamitropolia.bg . В дясно на страницата по средата има надпис !!!НОВО!!! – ПРОВЕРКА НА...

22.03.2024
На 01.04.2024 г. от 11.00 часа ще се проведе тренировка чрез задействане на новоизградените акустични сирени в град Долна Митрополия. Ще бъдат излъчени предварително записани гласови съобщения за техническа проверка. Системата за предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти  годишно в първия работен ден на месец Април и месец Октомври чрез задействане на акустични сигнали.                     ...

12.04.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 114 от 29.03.2024 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-164/09.04.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Нежилищно помещение с площ 12,65...

12.04.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 115/29.03.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-165/09.04.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 68/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-77/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 20.54 кв.м., ½ от...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 69/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-76/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №4 с площ 28.00 кв.м., част от...

24.11.2023
В изпълнение на Решение № 860/18.09.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-686/23.11.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №2 с площ 10.00 кв.м., част от...

07.11.2023
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-619 от 02.11.2023г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, с.Гостиля, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица и с.Ставерци само на собственици на ПСЖ,...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.