Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
18.06.2024
Уважаеми съграждани, Професионален сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия ще връчи удостоверенията за завършен етап на професионално образование на кадетите от випуск 2024 г. на 21 юни 2024 г. от 10,30 часа. Тържественото събитие ще се състои на площада в гр. Долна Митрополия, в присъствието на бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, членове на ръководния състав на училището, ръководството на Община Долна Митрополия, родители...

17.06.2024
Фестивалът на античното наследство "Орел на Дунава: Улпия Ескус MMXXIV“ се проведе в дните от 14 до 16 юни 2024 г. Организатори бяха Съвета по туризъм на гр. Свищов, групата за възстановки "Първи Италийски легион“, съвместно с Община Долна Митрополия и Община Гулянци. През трите дни в атрактивната инициатива се включиха 120 реенактори от Италия, Румъния, Сърбия, Англия и България, които възпроизведоха събития, обичаи и...

17.06.2024
Уважаеми госпожи и господа,                         На 30.05.2024 г. стартира on-line проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. През тази година ще бъде събрана и информация относно нагласите на бизнеса да предоставят равни възможности на жените и мъжете за съвместяване на трудовите и...

16.06.2024
Община Долна Митрополия, с дълбоко прискърбие, съобщава за загубата на г-н Ивалин Цолов, общински съветник в Общински съвет Долна Митрополия.  Г-н Цолов бе най-дълго действащият общински съветник в Общински съвет Долна Митрополия, допринесъл за развитието на града и общината. Неговите действия бяха насочени към облагородяване на населените места, към развитие на бизнесклимата и икономическия потенциал на нашия регион.  Ще го запомним с голямото му сърце на дарител,...

12.06.2024
В община Долна Митрополия завършиха дейностите по проект „Мобилбокс – футболна и здравословна академия“ на БФС и програмата Хеттрик на УЕФА. Във фаза 2 се проведе обучителен семинар за запознаване с възможностите на игровия подход по футбол за младежи и деца със СОП. Представени бяха специфични тенденции в развитието на футбола за всички като възможна превенция за съвременните зависимости сред младежите от координаторите на проекта. На...

07.06.2024
Конкурс "Моят античен двойник" (и "Gratia ex Oesco", като част от него) ще бъде проведен в рамките на античния фестивал „ Орел на Дунава“, който ще се проведе от 14-ти до 16-ти юни на Улпия Ескус, с. Гиген и Ад Путеа, с. Рибен. Регламент на конкурса: Влизане в ролята на антични хора или богове, чрез Вашите облекла, накити, прически... Не е задължително да пресъздавате конкретен образ....

10.06.2024
ОБЯВА               На основание Заповеди №№ РД-08-308/06.06.2024г.; РД-08-309/06.06.2024г.; РД-08-310/06.06.2024г.; РД-08-311/06.06.2024г.; РД-08-312/06.06.2024г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – частна общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 21.06.2024г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 10:00 ч. - Отдаване...

10.06.2024
ОБЯВА             На основание Заповеди №№ РД-08-302/06.06.2024г.; РД-08-303/06.06.2024г.; РД-08-304/06.06.2024г.; РД-08-305/06.06.2024г.; РД-08-306/06.06.2024г., РД-08-307/06.06.2024г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти – частна общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 20.06.2024г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 10:00 ч. -...

10.06.2024
  ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 155 от 31.05.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-314 от 10.06.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на поземлени имоти – общинска собственост с обща площ 22850 кв.м. в Кадастрален район № 139, местност „Конезавода“ с НТП „за селскостопански,...

23.05.2024
ОБЯВА   На основание Заповед № РД- 14 -144/ 22.05.2024 г. на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Горна Митрополия за откриване на процедура, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Горна Митрополия, обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанската 2024/2025г. на земеделски земи, собственост на ОУ „Св. Св. Кирил...

10.05.2024
    На основание Заповед № РД-08-217 от 09.05.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „Нива“, „Зеленчукова градина“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2024/2025 година, както следва:    На 22.05.2024г. от 10:00ч....

10.05.2024
I.   На основание Заповед № РД-08-216 от 09.05.2024г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, „Нива“, „Зеленчукова градина“, „Неизползвана нива /угар, орница/“, „Деградирала орна земя“, „Изоставена орна земя“ за срок от три стопански...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.