Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
05.12.2022
С пъстър Коледен базар и богата празнична украса откриват разнообразния Коледен афиш в Народно читалище „Зора-1990г“ село Победа, община Долна Митрополия. На 1 декември по традиция грейнаха коледните светлини в читалището, пищно украсено, предлагащо топлина и уют на своите посетители. За най-малките деца и ученици е подреден тематичен кът с коледни книжки, очакващи своите читатели. За поредна година във фоайето на Читалището е подредена изложба – базар...

28.11.2022
Четири детски градини от община Долна Митрополия се включиха в седмицата на предприемачеството. Инициативата е организирана от Джуниър Ачийвмънт България. Децата от ДГ "Щастливо детство" – гр. Тръстеник участваха в открит педагогически практикум по предприемачество и инициативност, проведен на 16.11.2022 г. Под вещото ръководство на ментора Тодор Тодоров, децата създадоха собствена фирма "Глинотворилница". Изработиха скулптури, релефи и сувенири от глина, съчетани с естествени природни материали, които...

22.11.2022
Тази година НЧ "Неофит Рилски-1872" отбеляза деня на християнското семейство по свой начин, различен но показващ споделянето доверието уважението и най - вече подкрепата в семейството. Със игри, закачки, послания, малко състезателен дух зарадвахме децата и техните родители, баби и близки. 


08.11.2022
До 6- ти януари 2023 г. е отворен прием на документи за подпомагане  по подмярка  6.1  „Стартова помощ за млади земеделски стопани" ОТ ПРСР 2014- 2020 Г.  Ще бъдат подпомогнати проекти на млади фермери, с които ще се подобри цялостната им дейност и конкурентоспособност на стопанствата им. Подпомагането е безвъзмездно, в размер на 25 000 евро. Национална служба за съвети в земеделието териториален областен офис - Плевен...

31.10.2022
На 25.10.2022 г. в гр. Тръстеник се подписа протокол за  откриване на строителна площадка за обект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия", който е част от проект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия.“ по ПРСР 2014-2020 г.  Обект: " Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия " е финансиран по процедура чрез...

06.12.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-604/39.11.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост с площ 762 кв.м., представляващ УПИ ХІI-53, кв. 53 по плана на с. Подем, област Плевен /АОС №2678 от 11.08.2006 година/. Дата и място за провеждане...

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-569/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,54 кв....

14.11.2022
В изпълнение на Решение № 651 от 28.10.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-570/10.11.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15,50 кв....

14.10.2022
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-514 от 12.10.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица, с.Ставерци и гр.Тръстеник само на собственици на ПСЖ, за...

23.09.2022
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 621 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-455/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - Автоспирка – публична общинска собственост, находяща се в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр....

23.09.2022
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-452/20.09.2022 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Нежилищно помещение с площ 13,50 кв. м., находящо се в Административната сграда на Кметство – с. Славовица, разположена в УПИ І, кв.22...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.