ПОКАНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВЕЛОПОХОД, ОРГАНИЗИРАН ОТ INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ

Дата на публикуване: 23.09.2022 11:30
По повод Деня на европейското сътрудничество ви каним да се присъедините към велопоход, организиран от Interreg V-A Румъния – България!
Къде? В Балчик, България, на крайбрежната алея, рехабилитирана по проект RoBg 422.
Кога? На 27 септември от 10:30 ч.
Елате, за да отпразнуваме с младото поколение #Европейскатагодина на младежта и #Деня на европейскотосътрудничество!!!
За да участвате, използвайте този линк.
 
Публикацията е в изпълнение на Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници, подписано през м. септември 2018 година.

Търсене