Анкетно проучване относно потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта /втори етап - 2022 г./

Дата на публикуване: 14.09.2022 14:40

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           

            Информираме ви, че от 07.09.2022 г. стартира второто за 2022 г. анкетиране на работодателите в България. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Анкетният формуляр ще може да се попълва до 14 октомври 2022 г.

            Обобщените резултати от проведените предходни проучвания сред работодателите за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри на областно и национално ниво, включително и влиянието на КОВИД-кризата са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила“ - https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/.

            Молим за вашето активно участие с цел реално и коректно отразяване на вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила. Предварително ви благодарим за разбирането и за вашето съдействие!

Анкетният формуляр може да намерите на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/312981?lang=bg

 

Търсене