Забележителности

dm_117.jpg
“АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ” Печат

Информация

“АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ”

11 и 12 май 2012

 

            На 11 и 12 май на красивия  бряг на река Дунав в село Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен за 8-ми пореден път се проведе “АСТРОПАРТИ БАЙКАЛ”.Проявата е  под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката и  кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска.

            Програмата включваше групова работа и дейности с ученици и учители, които провокират любов към науката физика и астрономия, а целите са :да популяризира и разпространи сред учениците знанията и постиженията на астрономията;да създаде и развие интереса към любителската астрономия, наблюденията и заниманията по астрономия;учениците да усвоят умения за практическо приложение на физичните знания при обясняване на непознати явления, провеждане и планиране на опити и експерименти.За пети пореден път Астропарти Байкал е включено в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието, младежта и науката за учебната 2011/2012 г.

Организатори: МОМН, Национален дворец на децата, Община Долна Митрополия, РИО - Плевен и Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси - с. Байкал/ОЦИДЗИ/.

Партньори: Съюз на астрономите в България, Софийски университет, Институт по астрономия при БАН, НАОП “Н.Коперник” Варна, Астрономическа асоциация – София/ААС/, астроклуб “Урания”,МГ”Гео Милев”Плевен

Международни партньори: Международен астрономически съюз/IAU/, Европейска асоциация за астрономическо образование /ЕААЕ/, Европейска южна обсерватория /ESO/

Участници са  учители по физика и астрономия от общинските училища на територията на община Долна Митрополия и от страната- Варна, Русе, Габрово, Сандански, Дряново, Троян, Разград, Плевен, ученици, класирани на областни, национални и международни олимпиади по астрономия и такива, които тепърва ще се докоснат до най-красивата и древна наука-Астрономията, любители астрономи от  България.

Гости на проявата бяха г-жа Поля Цоновска, кмет на община Долна Митрополия, г-жа Светлана Георгиева, секретар на общината, г-жа Ева Иванова, гл.експерт образование и култура, отдел “Хуманитарни дейности”, г-жа Елеонора Николова, г-н Куно Калинов, кмет на с. Байкал.

Гост – лектори бяха доц.д-р Иванка Статева-Институт по астрономия – БАН;г-жа Свежина Димитрова-директор НАОП „Н.Коперник”- Варна, национален координатор за учителските програми на ЦЕРН;д-р Ева Божурова-астроном, член на Националната комисия за организиране и провеждане на ученическите олимпиади по астрономия, дългогодишен ръководител на Националния отбор по астрономия;г-жа Иванка Гецова - астроном с голям опит в провеждането на образователни дейности по астрономия с ученици и учители;г-жа Надка Данкова - учител по физика и астрономия, автор на учебника ”Приложна астрономия” и многобройни образователни материали за средните училища;г-жа Боряна Бончева-Астрономическа асоциация София, гл.редактор на вестник „Телескоп” и списание „Андромеда”;г-н Володя Велков-член на ААС, любител астроном.

            Откриването на “Астропарти” започна с поздравителен адрес към всички участници, поднесен от г-жа Поля Цоновска - кмет на Община Долна Митрополия и музикален поздрав от музикална формация “Фамилия Чапанови”-гр. Плевен участници в „България търси талант”, учредители на клуба „Приятели на Емил Димитров”, незабравимият певец, роден в гр.Плевен:Божидар Чапанов - баща, учител по физика и астрономия в СОУ „В.Априлов”-гр. Долна Митрополия;Васил Чапанов - син;Георги Чапанов - най младият член на фамилията и автор на своя първи самостоятелен албум с електронна музика „Сребърен сън”.

На едно вълнуващо образователно пътешествие по-близо до звездите поведе участниците  гост-лектора доц.д-р Иванка Статева, ИА при БАН, която представи в своята презентация живота на звездите, тяхната класификация и основни характеристики.

След закуската и кафе-паузата започна “Астроработилницата” - практически занятия, групова работа с учители и ученици, която включваше изработване на воден компас от подръчни материали с р-л д-р Ева Божурова, модел на съзвездието Голяма мечка от стиропорени топки и дървени шишчета, и модел на  очила за 3D пътешествие в Слънчевата система  с ръководител Иво Джокин. Беше представен и спектроскоп “Кутия за пица” с който участниците наблюдаваха спектралното разлагане на светлината.

Програмата продължи с организирана кръгла маса в конферентната зала на ОЦИДЗИ, където г-жа Свежина Димитрова представи изключително разнообразната образователна дейности на НАОП “Н.Коперник”-Варна, националните образователни програми и проекти по физика и астрономия, както и учителските и ученическите програми на ЦЕРН с възможностите за участие в тях.Надка Данкова, учител по физика и астрономия в СОУ “Васил Левски” представи учебника “Приложна астрономия” като всеки учител получи като подарък по един екземпляр, осигурен от организаторите.

Задочно в кръглата маса участва и ст.пр. Цеца Цолова, ПГ по КСТ Правец с презентация за проведената през 2011 г. в Брюксел конференция SCIENTIX, организирана от Европейската комисия и Европейската училищна мрежа и възможностите за участие в европейските проекти. Г-н Иво Джокин запозна учителите с участието си в Генералната асамблея на Европейския съюз на науки за Земята, в рамките на която се проведе 3 дневен семинар с учители по природни науки от целия свят и възможността за участие през следващата година, както и образователните проекти за учители и ученици на Европейската асоциация за астрономическо образование/ЕААЕ/.

Доц.д-р Иванка Статева запозна участниците с ежегодно провежданата с висок авторитет и традиции национална лятна школа по астрономия “Белите брези”, с организацията, дейностите и възможностите за участие.

През това време г-жа Иванка Гецова и д-р Ева Божурова проведоха много интересна и забавна образователна игра с учениците “Слънчева система”. Участниците имаха възможността да посетят и се запознаят с историческите и природни забележителности на с. Байкал-местността “Паметниците” и красивият бряг на река Дунав.

След вечеря на терасата на пристанищния комплекс на специално организираното “Лятно кино под звездите”, д-р Ева Божурова представи изключително интересната презентация “Живота във Вселената”, а г-жа Иванка Гецова - вълнуващ разказ за “Съзвездията” през различните сезони.

В 22,00 ч.започнаха вечерните наблюдения по проект озаглавен “Класна стая под звездите” Участниците бяха разпределени в три наблюдателни центъра:

 

-център №1: подредени в полукръг шезлонги тип “Космическо кресло”, лекторът е в средата.Демонстрацията на видимите и характерни съзвездия се извършва с лазерна показалка 200 миливата изходна мощност на лъча.Водещ:Иванка Гецова и д-р Ева Божурова

-център №2: оборудван с  телескоп “Максутов-Касегрен”, катадиоптрична система-водещ г-жа Боряна Бончева и Володя Велков-ААС и рефрактор система “GO TO”/букв.»иди и виж»/-наблюдение на видими планети и обекти от “DEEP SKY /дълбоко небе/.

-център №3: оборудван с телескоп-рефлектор “Нютон 500”, бинокли, изпълнение на практически задачи.Водещ-Наташа Минкова,ръководител астроклуб “Урания” при МГ “Гео Милев” Плевен.Учениците Валентин Петков, Александър Атанасов, Георги Кирицов и Никола Александров запознаха участниците как се работи с CCD камера.

Времето за работа бе 30 минути след което се извършва ротация на групите по реда на наблюдателните центрове.

Наблюденията приключиха в 12,00 ч., след което от името на кмета на общината г-жа Поля Цоновска, бе даден коктейл за учениците, учителите и гостите.

На другия ден програмата продължи с наблюдение на водоплаващи и водолюбиви птици по поречието на река Дунав.

В 9,30 ч. започна официалната церемония по закриване на “Астропарти Байкал”. Сертификатите за участие връчиха г-жа Поля Цоновска, кмет на община Долна Митрополия и г-н Иво Джокин - директор на Общинския център, а сертификатите за любител астроном г-жа Боряна Бончева и г-жа Ева Иванова, гл.експерт образование и култура.Всички участници получиха много подаръци- лунни календари, постери, CD-Електронна книга “Практически дейности по астрономия за учители и ученици” с учебни материали по астрономия, печатни и електронни материали по физика и астрономия  осигурени от кмета на общината и международните партньори.

Директорът на общинския център благодари на Министерство на образованието, младежта и науката и Националния дворец на децата за предоставената награда-лазерна показалка на стойност 100 лв., която ще е изключително полезна за дейностите по астрономия.

След като участниците си направиха обща снимка за спомен и си пожелаха отново да се съберат на красивия бряг на река Дунав през 2013 г.,беше посетен древноримският град “Улпия Ескус”.

 

 
joomla templates by dezinedepot
© 2014 Община Долна Митрополия
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.