Забележителности

dm_117.jpg
Пет средищни училища в Община Долна Митрополия Печат

С решение на Общинския съвет в Долна Митрополия от списъка на средищните училище на територията на общината за учебната 2010 / 2011 г бе извадено ОУ „Христо Ботев” – с. Комарево.  Причината е, че там се обучават само 9 ученици от с. Крета и не се очаква промяна в техния брой за следващата учебна година. Списъкът на средищните училища се актуализира всяка година с Постановление на МС на базата на мотивирано предложение на кмета на общината след решение на Общинския съвет. Според изискването в тези учебни заведения трябва да се обучават минимум 10 ученици от населени места, в които няма училище. Средищните училища получават допълнителни средства за транспортни разходи, както и сумата от 427 лв на ученик от  І до VІІІ клас за учебна година, които са предвидени за организиране на учебния ден и за столово хранене. Предложението на кмета Александър Печеняков, подкрепено и от общинските съветници определи за средищни училища в община Долна Митрополия за учебната 2010 / 2011 г  пет учебни заведения – СОУ „ Васил Априлов” – Долна Митрополия, СОУ „ Евлоги Георгиев” – Тръстеник, ОУ „Климент Охридски” – с. Крушовене, ОУ „Христо Смирненски” – с. Ореховица и ОУ „Христо Ботев”– с. Божурица.

 

 
joomla templates by dezinedepot
© 2014 Община Долна Митрополия
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.