Забележителности

dm_211.jpg
Важно съобщение

     Във връзка с възникването и  разпространението на заболяването „Син език" при животните Община Долна Митрополия публикува информация и документи, както и контактните точки на служителите от общински служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта „син език“ и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на болестта.

 

Пакет документи за изтегляне

 
Ден на река Дунав в село Байкал

На 29 юни 2014 г.за единадесети пореден път на пристанищен комплекс в с. Байкал бе отбелязан Деня на река Дунав.Организатори на проявата са Община Долна Митрополия, Кметство с. Байкал, Еко клуб «Дунав» при Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, НЧ «Пробуда - 1925»-с.Байкал.

Партньори:Басейнова дирекция Плевен, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите/РИОСВ/.

Деня на река Дунав се провежда под патронажа на г-жа Поля Цоновска, кмет на община Долна Митрополия.

Гости на Деня на Дунав бяха  г-жа Михаела Николова от Басейнова дирекция Плевен, които осигуриха подаръци за всички-специални торбички от плат и плакати по повод Деня на река Дунав и материали за рисуване и г-н Куно Калинов, кмет на с. Байкал.

Програмата включваше “Дунавско училище” - представяне на подвижната лаборатория за изследване на речни води на Световната водна асоциация. Всички с голямо удоволствие се включиха в арт дейностите “Нарисувай Дунав”-рисуване върху торбички от плат с текстилни бои и рисунки с акварел и темпер на тема река Дунав и нейната флора и фауна.С рисунките бе подредена изложба. Деня на река Дунав завърши със “Сладко парти” за всички деца.

 

 
„С музика, песен и танц в сърцата”

На 07.06.2014 г. се проведе Десетият преглед на общинската самодейност „С музика, песен и танц в сърцата” под патронажа на кмета на община Долна Митрополия,за колективите от читалищата и клубовете на пенсионера в община Долна Митрополия. Домакин на събитието беше Народно читалище „Харалампи Георгиев” с. Рибен.

По регламент състезателите бяха разделени в три групи: изпълнители на народни песни, изпълнители на стари градски и хумористични песни, и танцови състави. Общо участниците бяха 22 колектива, съответно в групата за стари градски и хумористични песни – 7 състава, в групата за народни песни – 10 състава и в трета група се изявиха 5 танцови състава.

Оценката на съставите беше формирана по предварително подготвени оценъчни карти с критерии: костюми, сценично поведение и изпълнение. Този начин на оценяване даде прозрачност на критериите, по които се оценяват съставите и това стимулира изпълнителите да усъвършенстват начина си на представяне, костюмите и сценичното поведение.

Класиране:

Стари градски и хумористични песни:

І място           Певческа група „Жалба по младост” от НЧ „Пробуда 1907” с. Подем, с ръководител Атанаска Пеловска;

ІІ място          Певческа група „Ставерченка“ от НЧ „Васил Левски” с. Ставерци, ръководител Цвета Горанова;

ІІІ място        Певческа група от НЧ „Саморазвитие” с. Крушовене;

 

Народни песни:

І място           Певческа група „Вълшебни звуци” от НЧ „Зора” с. Победа;

ІІ място          Група за автентичен фолклор от НЧ „Димитър Благоев” с. Славовица;

ІІІ място        ЕСС „Митрополитен“ от НЧ „Просвета 1927” гр. Долна Митрополия, ръководител Живко Димитров;

Танци:

І място           Детски танцов състав „Мизийска младост“ от НЧ „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник;

ІІ място          Детски танцов състав от НЧ „Харалампи Георгиев“ с. Рибен;

ІІІ място        Детски танцов състав от НЧ „Отец Паисий“ с. Ореховица.

 

 
Покана за провеждане на консултации

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ НА:

 

ПП „ГЕРБ“

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПП „ДПС“

ПП „АТАКА“

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ

ПП „НДСВ“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание Указ № 54 от 20.03.2014 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс и решение №97 - ЕП/08.04.2014 г. на ЦИК, в качеството Ви на парламентарно представена партия/коалиция или партия представена в Европейския парламент, Ви изпращам настоящата покана за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии за община Долна Митрополия, които ще се проведат на 14.04.2014 год. от 15:00 ч. в заседателната зала на Общината.

При провеждане на консултациите следва да представите документите, посочени в чл. 91, ал. 4 от  Изборния кодекс  и т. 8. от Решение № 97-ЕП/08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия, а именно:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование и  специалност, партията или коалицията от партии, която ги предлага и телефон за връзка с предложеното за член лице;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21 март 2014 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Оригинал или заверено копие от пълномощно на представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато провомощията на член на СИК се прекратят предсрочно, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

С Решение № 05 – ЕП/10.04.2014 год . на РИК – Плевен е определен общия брой членове на СИК в община Долна Митрополия.

При изготвяне предложенията за състав на СИК, следва да се вземе под внимание, че според чл. 92, ал. 3 от ИК ръководството на СИК се състои от председател, заместник-председател и секретар, които не могат да бъдат от квотата на една и съща партия или коалиция от партии.

Изискванията към членовете на Секционните избирателни комисии са посочени в т. 18 и т. 19 от Решение № 97-ЕП/08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия.


 

 

С уважение:

 

ПОЛЯ ЦОНОВСКА

Кмет на община Долна Митрополия                                    11.04.2014 г.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 9 от 49

Анкети

Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
 
joomla templates by dezinedepot
© 2014 Община Долна Митрополия
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.